Päiväkodit

Kannustava ja rauhallinen päiväkotiympäristö

Päiväkodeissamme hoivaamme, kasvatamme ja opetamme lapsia kannustavassa, rauhallisessa ja turvallisessa kasvuympäristössä. Toimintamme pohjautuu Laukaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suhtaudumme myönteisesti ja avoimesti lapseen, vanhempaan, työtoveriin sekä sidosryhmiin. Lämmin ja innostunut työyhteisö kannustaa yhdessä oppimaan. Päiväkodeissamme kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen turvaaminen on meille tärkeää. Lapset jaetaan toiminnan muknaa joustavasti pienryhmiin.

Kasvatuksemme painoalueita ovat ilmaisu ja yrittäjyys. Ilmaisua toteutamme leikin, musiikin, kädentaitojen, satujen, näyttelemisen ja liikunnan keinoin. Jokaisessa ryhmässämme pidetään päivittäin lauluhetkiä ja säännöllisesti muskareita. Yrittäjyys näkyy päiväkodeissamme pienryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluna. Kannustamme omatoimisuutta sekä omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista. Lisäksi opettelemme hyviä tapoja ja asioiden loppuun asti tekemistä.

Varhaiskasvatushakemus täytetään sähköisesti Laukaan kunnan verkkosivuilla.

Toimimme Laukaassa kahdessa toimipisteessä

  • Päiväkoti Laulupuu Hytösenkuja 1, Laukaa, valmistunut 2015
  • Päiväkoti Sävelmaa, Saratie 7, Laukaa, valmistunut 2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Maksupäätös tehdään Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalveluissa. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskun voi valita paperiversiona tai sähköpostiin.

Varhaiskasvatus klo 6:00-17:30

Laskennalliseen kuukausimaksuun lisäämme yrityskohtaista lisää:

  • yli 15pv/kk 40 €
  • 15 pv/kk 35 €
  • 10pv/kk 30 €
  • Esioppilailta yrityslisä on kokopäivähoidossa olevalta 30 €/kk, 15pv/kk 26€ ja 10pv/kk 22,50€.

Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana.

Yksittäiset sairaspäivät ja ilmoittamattomat poissaolot rinnastetaan läsnäolopäiviksi.

Jos lapsi on lomalla yhden kalenterikuukauden, maksu puolittuu.  Jos lapsi on sairaana kalenterikuukaudessa yli 11 toimintapäivää, maksu on 50%. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

Aikainen aamu- ja iltahoito

Aamu- (klo 5-6:30) ja iltahoidossa (klo 17:30-22) oleville lapsille asiakasmaksut määräytyvät samalla tavalla kuin perinteisessä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Asiakasmaksuun ei lisätä yrityskohtaista lisää. Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos palvelusopimus on ollut voimassa edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.