Päiväkodit

Kannustava ja rauhallinen päiväkotiympäristö

Päiväkodeissamme hoivaamme, kasvatamme ja opetamme lapsia kannustavassa, rauhallisessa ja turvallisessa kasvuympäristössä. Toimintamme pohjautuu Laukaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suhtaudumme myönteisesti ja avoimesti lapseen, vanhempaan, työtoveriin sekä sidosryhmiin. Lämmin ja innostunut työyhteisö kannustaa yhdessä oppimaan. Päiväkodeissamme kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen turvaaminen on meille tärkeää. Lapset on jaettu iän mukaisesti kiinteisiin pienryhmiin Pienryhmästä vastaa lasten omakasvattaja. Lapsi on omahoitajan hoivassa, tutussa pienryhmässä koko päivän.

Kasvatuksemme painoalueita ovat ilmaisu ja yrittäjyys. Ilmaisua toteutamme leikin, musiikin, kädentaitojen, satujen, näyttelemisen ja liikunnan keinoin. Jokaisessa ryhmässämme pidetään päivittäin lauluhetkiä ja säännöllisesti muskareita. Jokapäiväisessä käytössämme ovat tukiviittomat, jotka tukevat  mm. lapsen kielen kehitystä. Yrittäjyys näkyy päiväkodeissamme pienryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluna. Kannustamme omatoimisuutta sekä omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista. Lisäksi opettelemme hyviä tapoja ja asioiden loppuun asti tekemistä.

 

Päivähoitohakemus täytetään sähköisesti Laukaan kunnan verkkosivuilla.

Toimimme Laukaassa kolmessa toimipisteessä

  • Päiväkoti Rauhala sijaitsee kirkonkylän tuntumassa Ketomaantiellä, yli sata vuotta vanhassa viihtyisässä Rauhalan tilan päärakennuksessa.
  • Päiväkoti Rauhalinna toimii Rauhalan naapurissa, Ketomaantiellä linnamaisessa rakennuksessa.
  • Päiväkoti Laulupuu Hytösenkujalla valmistunut 2015.
  • Päiväkoti Sävelmaa, uusin päiväkotimme avataan Saratielle lokakuussa 2018.

Päivähoitomaksujen määräytyminen

Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Maksupäätöksen tekee Laukaan kunnan päivähoidon ohjaaja. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Päivähoito

Kokopäivähoidon laskennallinen kuukausimaksu on enimmillään 290 €/kk (nuorempi lapsi) ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Laskennalliseen kuukausimaksuun lisämme yrityskohtaista lisää kokopäivähoidosta 40 euroa, 15 päivä/kk 35 euroa, 10päivä/kk 30 euroa.

Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana.

Yksittäiset sairaspäivät ja ilmoittamattomat poissaolot rinnastetaan läsnäolopäiviksi.

Jos lapsi on lomalla yhden kuukauden, maksu puolittuu. Jos lapsi on lomalla 2-3 kuukautta, hoitomaksu on niiltä kuukausilta 25%.

Aikainen aamu- ja iltahoito

Aamu- (klo 5-6:30) ja iltahoidossa (klo 18-22) oleville lapsille hoitomaksut määräytyvät samalla tavalla kuin päivähoidossa oleville lapsille. Maksu on enimmillään 290 euroa kuukaudessa. Hoitomaksuun ei lisätä yrityskohtaista lisää. Hoitomaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos voimassa oleva iltahoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.

Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskun voi valita paperiversiona tai sähköpostiin.